Free Pacifier Snuggle Pattern / Gratis Speenknuffel Patroon

Het Nederlandse patroon staat onderaan/Dutch pattern below.

My son (11 months a.t.m) loves his pacifier! We used to use a pacifier cord until the little rascal found out how he can unclip those!
So his mommy picked up her crochet hook and some fluffy yarn and made this cute pacifier snuggle!
He loved it so much I decided to make a pattern for you guys!
There is also a YouTube video on my channel and if you want to support me, so I can keep making free patterns, there is also a PDF, add-free version availble on Ravelry.

Let’s get started!

Things you will need
-Crochet hook 3 and 3,5mm (approx. C,D,E)
-50 gram Fluffy yarn

-The yarn has to be safe / age appropriate for the child you’re making the snuggle for
-20 gram cotton yarn in the same-ish color as the fluffy yarn
-10 gram cotton for the piece you’re going to attach the pacifier on
-Tapestry needles
-1 that is big enough to fit your fluffy yarn
-Stitch marker

Everything between ‘’*.. *’’ has to be repeated until the end of the row.

Abbreviaties
MR = Magic Ring
sc = single crochet
scblo = single crochet back loop only
2scbloin1sc = 1 single crochet through back loop in 1 single crochet
sc2togblo = single crochet 2 single crochet together back loop only
ch = chain
tch = turn chain
slst = slip stitch

We will start by making 2 circles and the ears.
We will be using the cotton that’s the same color as the fluffy yarn and a 3,5mm crochet hook.
We are using a crochet hook that is slightly bigger than intended for the yarn, to make sure we crochet the circle quite loose, so we can easily crochet the fluffy yarn on top of the circle.

HEAD. Make 2
From round 2 onwards, we will be crocheting in the back loops only

R1 . MR 6sc.
R2. *2scin1sc* repeat (12sc)
R3. *1scblo, 2scbloin1sc* repeat (18scblo)
R4. *2scblo, 2scbloin1sc* repeat (24scblo)
R5. *3scblo, 2scbloin1sc* repeat (30scblo)
R6. *4scblo, 2scbloin1sc* repeat (36scblo)
R7. *5scblo, 2scbloin1sc* repeat (42scblo)
R8. *6scblo, 2scbloin1sc* repeat (48scblo)
R9. *7scblo, 2scbloin1sc* repeat (54scblo)
R10.*8scblo, 2scbloin1sc* repeat (60scblo)
Finish off with a slst, sew in your tail.

EAR. Make 2
From round 2 onwards, we will be crocheting in the back loops only

R1. MR6
R2. *2scin1sc* repeat (12sc)
R3. *1scblo, 2scbloin1sc* repeat (18scblo)
R4-7. 18scblo (4 rounds)
R8. *1scblo, sc2togblo* repeat (12sc)
Finish off but leave a tail long enough to sc the ears shut later on.

PACIFIER CORD-PIECE (thingamabob, official technical term, patent pending)
Use cotton and a 3mm crochet hook.

Leave a long thread of cotton before you start your first row. We will need this to attach the pacifier cord.

R1. ch 5
R2. 4sc starting from the 2ch from hook, 1tch, turn
R3-15. 4sc, 1tch, turn (13 rounds)
R16. ch 30, skip 4 sc and attach the chain with a slst at the end
R17.  Don’t turn but sc around your work
Finish off

ATTACHING THE FLUFFY YARN
The technique we are using is the same for the head as it is for the ears.
We will be crocheting the fluffy yarn, into the spiral front loops, that we created by crocheting everything in the back loops.

– Attach your fluffy yarn into the first loop of round 2
– 8sc (so sc 1 in 1 front loop 8x)
– From this point forward; chain 1, skip 1 loop, sc 1
– Repeat this until you have worked all the front loops

ASSEMBLY
Take one of the circels and place it in front of you, with the cotton side up.
Now grab one of the ears and lay it flat. Sc the ear shut with 5sc, using the yarn we had left over.
Place the ears where you want them on the circle and sew them in place, make sure to sew through the last round of sc of the circle to make sure they are nice and secure.

Place the pacifier cord on the bottom of the circle and sew it in place using the yarn we had left over.
Make sure you sew in between the rows of cotton again to make sure it’s nice and secure.
Now place the second circle on top with the fluffy yarn facing you and sew the 2 pieces together, using the outer round of sc of the circles.
If you want you can sc a round of fluffy yarn around the seam you just made while you were attaching the 2 pieces together.


Pin it for later!


Mijn zoontje (nu 11 maanden) is gek op zijn speentje! We gebruikte eerst speenkoorden, tot de kleine boef er achter kwam hoe hij de clipjes los moest krijgen.
Ik ging aan de slag met fluffy garen en m’n trouwe haaknaald en maakte voor hem een speenknuffel.
Hij is er zo dol op, dat ik besloot er een patroon van te maken!
Er is ook een Nederlandse tutorial beschikbaar op mijn YouTube kanaal en als je mij wil steunen, zodat er meer gratis patronen online kunnen komen, is er ook een advertentie-vrije PDF versie beschikbaar op Ravelry.

Laten we beginnen!

Benodigdheden
-Haaknaald 3 en 3,5
-50 gram Fluffy garen
-Geschikt voor de leeftijdsgroep, waar je de speenknuffel voor gaat maken
-20 gram Katoen in gelijke kleur van de fluffy garen
-10 gram Katoen in een kleur waar je de speen aan  wil bevestigen
-Stopnaalden
-1 voor je katoen en 1 die groot genoeg voor de fluffy garen
-Steekmarkeerder

Alles wat tussen ‘’*.. *’’ staat moet worden herhaald tot het einde van de toer.

Afkortingen
MR = Magische Ring
v = vaste
vdal = vaste door achterste lus
2vdalin1v = 2 vaste door de achterste lus in 1 vaste
2vsamdal = 2 vaste samen door achterste lus
l = losse
kl = keer losse
hv = halve vaste

We beginnen met het haken van 2 cirkels en de oren.
Hiervoor gebruiken we het katoen dat overeenkomt met de kleur van de fluffy garen en haaknaald 3,5. We gebruiken een haaknaald die net iets groter is dan je normaal voor katoen zou gebruiken, het moet namelijk los gehaakt worden, zodat we later de fluffy garen er makkelijk in kunnen haken.

HOOFD. Haak 2x

Vanaf toer 2 haken we alles door de achterste lus

T1. MR6

T2. *2vdalin1v* herhaal (12vdal)
T3. *1vdal, 2vdalin1v* herhaal (18vdal)
T3. *2vdal, 2vdalin1v* herhaal (24vdal)
T4. *3vdal, 2vdalin1v* herhaal (30vdal)
T5. *4vdal, 2vdalin1v* herhaal (36vdal)
T6. *5vdal, 2vdalin1v* herhaal (42vdal)
T7. *6vdal, 2vdalin1v* herhaal (48vdal)
T8. *7vdal, 2vdalin1v* herhaal (54vdal)
T9. *8vdal, 2vdalin1v* herhaal (60vdal)
T10. 60vdal, hecht af en werk je draden weg.

OOR. Haak 2x
Vanaf toer 2 haken we alles door de achterste lus

T1. MR6
T2. *2vdalin1v* herhaal (12vdal)
T3. *1vdal, 2vdalin1v* herhaal (18vdal)
T4-7. 18vdal (4 toeren)
T8. *1vdal, 2vsamdal* herhaal (12vdal)
Hecht af en laat een lange draad over, zodat we straks het oor dicht kunnen haken.

SPEENFLIEP (Heuse haakterm, gedeelte waar de speen later aan word bevestigd)
Gebruik hiervoor katoen en haaknaald 3.

Laat een lange draad voorafgaand aan je werk. Hier mee gaan we de speenfliep later vast zetten.

T1. 5l
T2. 4v vanaf 2e vaste vanaf de haaknaald, 1kl, draai je werk
T3-15. 4v, 1kl, draai je werk (13 toeren.)
T16. Haak 30l, sla 4v overzet deze vast met een hv in de hoek.
T17. Haak rondom je werk met v. hecht af en werk je draden weg

FLUFFY GAREN INHAKEN
De techniek voor zowel het hoofd als de oren is het zelfde.
We gaan beginnen met het inhaken van de fluffy garen.
Dit gaan we doen door in de spiraal van voorste lussen te haken die is ontstaan door haken in de achterste lussen.

-Hecht aan met je fluffy garen in het eerste voorste lusje van toer 2 van je werk
-Haak 8 keer een vaste (dus 1v in 1 voorste lus, 8x)
-Vanaf dit punt; 1l, 1voorste lus overslaan 1v door een voorste lus
-Herhaal tot je alle voorste lussen van je werk heb gehaakt

IN ELKAAR ZETTEN
Pak 1 van de 2 cirkels en leg de binnenkant (de kant waar je naar het katoen kijkt) naar je toe.
Pak 1 van je oren en leg het oor plat. Haak het oor nu dicht met 5 vaste (met het draad wat je hebt overgelaten) door de lussen van toer 8. Doe dit ook voor het 2e oor.
Leg de oren waar je ze wil hebben aan de bovenkant van de cirkel en naai ze vast. Zorg ervoor dat als je ze vast naait, dat het tussen 2 toeren katoen zit. Dit is zodat het oor niet los komt.
Plaats de speenfliep aan de onderkant van de cirkel en naai hem vast met het draad wat je hebt overgehouden, zorg ook hier ervoor dat je het tussen 2 toeren katoen vast zit. Wederom zodat het goed vast zit.
Plaats nu de 2e cirkel met de fluffy kant naar je toe en naai de 2 delen op elkaar met het katoen dat op het fluffy garen lijkt. Zorg ervoor dat je de vaste van de buitenste toer van de cirkels gebruikt.
Als je wil kun je nu nog een toer vaste haken met fluffy garen over de rand die je net hebt gemaakt met het samen naaien van de 2 cirkels.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *