BIRTHDAY & RAVELRY PARTY

Dutch Below-

It’s time to celebrate… with an epic SALE!!
Not only is it my birthday upcoming friday (Apr 7th) but my patterns are finally available on Ravelry!
If you use the code; INKU29 on Etsy or Ravelry you will get 20% off!
The code can be used until Sunday April 9th 23:59 CEST (that’s 17:59 EDT and 14:59 PDT)

I’m currently working on a new pattern which I’m pretty excited about myself, so you can expect a Sneak Peek for that soon!

Love, Ingrid

www.ravelry.com/designers/ingrid-van-donkelaar
www.etsy.com/shop/inkugurumi


Het is tijd voor een feestje.. met epic KORTING!!
Het is niet alleen mijn verjaardag aanstaande vrijdag (7 april) maar mijn patronen zijn ook eindelijk beschikbaar via Ravelry!
Als je de code; INKU29 gebruikt op Etsy of Ravelry krijg je 20% korting!
De code is te gebruiken tot zondag 9 April 23:59.

Ik ben momenteel bezig aan een nieuw patroon waar ik zelf erg enthousiast over ben, dus je kun snel een Sneak Peek verwachten!

xx Ingrid

www.ravelry.com/designers/ingrid-van-donkelaar
www.etsy.com/shop/inkugurumi

Continue Reading

Already done being a unicorn? Let’s be a DEER instead!

Dutch below-

Headband;

Crochet a ch just as wide as the bottom of your headband. Now hdc through back loops only and crochet a kind of sleeve around the headband. Keep measuring through out.

Antlers;

We start off with the piece of the antler that will be attached to the headband.

1. MR 4sc.
2. 1sc, 2sc in 1sc. (6sc.)
3. 6sc.
4. 1sc, 2sc in 1sc. (9sc.)
5-13. 9sc. (9 rounds.)
14. 2sc in 1sc, 8sc. (10sc.)
15-21. 10 sc. (7 rounds.)
22. 2sc in 1sc. 9sc. (11sc.)
23-27. 11sc. (5 rounds.)
28. 2sc in 1sc, 10 sc. (12sc.)
29-31. 12sc. F.O
Insert a pipe cleaner that’s folded in half for extra support.

Now make the bottom of the antler;
1. MR 6sc.
2. 2sc in 1sc. (12sc.) Don’t F.O but sc the bottom shut.

Now we move on to the side part of the antler;

1. MR 4.
2. 1sc, 2sc in 1sc. (6sc.)
3. 6sc.
4. 1sc, 2sc in 1sc. (9sc.)
5-12. 9sc. (8 rounds)
13. 2sc in 1sc, 8sc. (10sc.)
14-16. 10sc. (3 rounds) F.O
Insert a pipe cleaner that’s folded in half for extra support.

Now make the bottom of the antler;
1. MR 5sc.
2. 2sc in 1sc. (10sc.) Don’t F.O but sc the bottom shut.

Now we are going to make the smallest part that wil be attached to the side part.
1. MR 4.
2. 1sc, 2sc in 1sc. (6sc.)
3. 6sc.
4. 1sc, 2sc in 1sc. (9sc.)
5-8. 9sc. (4 rounds.) FO.

Insert a pipe cleaner that’s folded in half for extra support.

Now make the bottom of the antler;
1. MR 5sc.
2. 2sc in 1sc 4x, 1sc. (9sc) Don’t F.O but sc the bottom shut.

Now put the parts together as shown in the pictures

Ears;

Make 4; 2 dark brown and 2 light brown
1. ch 8.
2. skip 1ch, 7sc, 1tch.
3. 7sc, 1tch.
4. sc2tog, 5sc, 1tch.
5. 6sc, 1tch.
6. sc2tog, 4sc, 1tch.
7. 5sc, 1tch.
8. sc2tog, 3sc, 1tch.
9. 4sc, 1tch.
10. sc2tog, 2sc, 1tch.
11. sc2tog, 1sc.

Now place the light brown part on top of the darker brown part and sc the pieces together along the edges. Make sure with the second ear is mirrored when you sc them together (see pictures).

Flowers, I made 3.
1. ch 53, turn.
2. skip turning ch and hdc 52, ch 1 turn.
3. ch3, skip 3sc, sc 1. repeat until the end of the row. ch1
4. Crochet in the in the openings of the ch3.
We are going to crochet the next pattern in 
4 ch3 spaces.
-1sc, (skip this sc in the first ch3), 1hdc, 2dc, 1hdc, 1sc.
We are going to crochet the next pattern in 
4 ch3 spaces
-1hdc, 5dc, 1hdc
We are going to crochet the next pattern in 
5 ch3 spaces
-hdc, 2dc, 2tc, 2dc, 1hdc.Now roll gently roll this up and sew along side the bottom to secure in place.

Leaves for around the flowers 3x.

1.ch 8.
2. dc in 3rd ch from hook.
3. ch 3.
4. sc in 2nd ch from hook.
5. Now crochet the follwing pattern in the dc space from round 2;
hdc, dc, tc, dc, hdc, sc.
repeat round 1-5, 2 more times leave a tail and secured them around the bottom of the flowers.

Now secure the leaves around the bottom of the flowers with needle and tread.

Now assamble your headband.

      

ENJOY! ©Inkugurumi, for personal use only. 


 

Haarband;

Haak een losse ketting net zo breed als de onderkant van je haarband, haak nu rondom de losse ketting met alleen hst door de achterste lussen.
Blijf tussendoor passen en meten.

Gewei;
We maken als eerst het stuk wat aan de haarband vast komt te zitten.

1. Magische Ring met 4v.
2. 1v, 2v in 1v. (6v.)
3. 6v.
4. 1v, 2v in 1v.
5-13. 9v. (9 toeren)
14. 2v in 1v, 8v. (10v.)
15-21. 10v (7 toeren)
22. 2v in 1v, 9v, (11v.)
23-27. 11v. (5 toeren)
28. 2v in 1v, 10v. (12v.)
29-31. 12v. Hecht af
Stop een dubbelgevouwen pijpenrager in de tube.

Haak nu de onderkant;
1. Magische ring met 6v.
2. 2v in 1v (12v.) Hecht niet af maar haak de onderkant vast aan het stuk gewei.

Nu gaan we verder met de zijkant van het gewei;
1. Magische ring met 4v.
2. 1v, 2v in 1v. (6v.)
3. 6v.
4. 1v, 2v in 1v. (9v.)
5-12. 9v. (8 toeren.)
13. 2v in 1v, 8v. (10v.)
14-16 10v. (3 toeren.) hecht af.
Stop een dubbelgevouwen pijpenrager in de tube.

Haak nu de onderkant;
1. Magische ring 5v.
2. 2v in 1 v. (10v) Hecht niet af maar haak de onderkant vast aan het stuk gewei.

Nu gaan we verder met het kleinste stukje gewei.
1. Magische ring met 4v.
2. 1v, 2v in 1v (6v.)
3. 6v.
4. 1v, 2v in 1v. (9v.)
5-8. 9v. (4 toeren.)
Stop een dubbelgevouwen pijpenrager in de tube.

Maak nu de onderkant van het gewei;
1. Magische ring met 5v.
2. 2v in 1v 4x.,1v. (9v.) Hecht niet af maar haak de onderkant aan het stuk gewei.

Zet het gewei nu in elkaar zoals aangegeven op de foto’s.

Oren;
Maak 4x; 2x donker bruin, 2x licht bruin.
1. 8l.
2. sla 1e l over, 7v, 1 kl
3. 7v.
4. 2vsam, 5v, 1kl.
5. 6v, 1kl.
6. 2vsam, 4v, 1kl.
7. 5v.
8. 2vsam, 3v, 1kl
9. 4v, 1 kl.
10. 2vsam, 2v, 1kl.
11. 2vsam, 1v.

Leg het licht bruine gedeelte op het donker bruine gedeelte van het oor en haak de 2 delen samen door langs de rand vasten te haken, zorg er voor dat bij het 2e oor het oor gespiegeld ligt. (zie fotos)

Bloemen, Ik heb er 3 gemaakt;
1. 53 l. keren.
2. 52hst, 1l, keren
3. 3l, 3v overslaan, 1v, herhaal tot het einde, 1l.
4. haak in de openingen van de 3 losse de volgende reeksen.
4x; 1v (sla deze over in de 1e reeks), 1hst, 2st, 1v.
4x; 1hst, 5st, 1hst.
5x 1hst, 2st, 2dst, 2st, 1hst.
Rol de bloemetjes nu rustig op en zet ze aan de onderkant vast met naald en draad

Blaadjes voor rondom de bloemen;

1. 8l
2. st in de 3e l vanaf de haaknaald.
3. 3l.
4. 1v in de 2e l vanaf de haaknaald.
5. Haak nu het volgende patroon in het gaatje van het stokje van toer 2;
hst, st, dst, st, hst, v.
Herhaal toer 1-5 nog 2x.
Doe dit voor alle bloempjes

Zet nu met naald en draad de blaadjes vast rond de onderkant van de bloemen.
Naai nu alle onderdelen op de haarband!

 

ENJOY! ©Inkugurumi, alleen voor persoonlijk gebruik.

Continue Reading

LINK IS HERE!

Dutch below-

Finally! I almost thought I lost my crojo for a second!
But I.AM.IN.LOVE.
I’ve been a bit preoccupied playing the new Legend of Zelda; Breath of the Wild and I’m absolutely loving it!
In honor of this amazing game I made this easy to follow crochet pattern!
Now available in my Etsy shop by clicking ”here” or simply go to; www.etsy.com/shop/inkugurumi

That’s all for now! Back to playing Zelda!
Love, Ingrid


Eindelijk! Ik dacht even dat ik m’n haak-mojo kwijt was!
Maar IK.BEN.VERLIEFD.
Ik ben de afgelopen tijd erg druk geweest met het spelen van het nieuwe Zelda spel; Breath of the Wild en het is geweldig!
Als eerbetoon naar dit geweldige spel heb ik dit simpel te volgen haakpatroon gemaakt!
Hij staat nu online in mijn Etsyshop ”hier” of ga simpelweg naar www.etsy.com/shop/inkugurumi.

Dat was alles voor nu! Snel verder met Zelda!
xx Ingrid.

Continue Reading

HEY LISTEN! A SNEAK PEEK & MORE

Dutch below-

 

So here is the very first Sneak Peek of the newest member of the Inkugurumi family!
It seemed only fitting as I’ve been waiting literally for YEARS for this game to come out.
This is the first of 2 in this genre and in between patterns there will be a free pattern!
So be sure to follow me on Facebook to be notified when the patterns are released.

I’ve also been working on the Scheepjes Hygge CAL, I’m a bit behind, but I love to get creative with this CAL.
I changed up some colors and changed the graph of the separator. Just finished up with week 2 and can’t wait to get more creative with this amazing scarf!

So that’s everything for now!
Love, Ingrid.

     


Hier is de alle eerste Sneak Peek van het nieuwste Inkugurumi familielid!
Het leek me passend aangezien ik letterlijk al JAREN wacht op het nieuwe spel.
Dit is de eerste van 2 patronen in dit genre en tussendoor zal er een gratis patroon beschikbaar komen.
Vergeet me niet te volgen op Facebook om genotificeerd te worden wanneer alle patronen beschikbaar zullen zijn.

Ook ben ik bezig geweest met de Scheepjes Hygge CAL (zie foto’s hierboven). Ik loop een beetje achter maar ik vind het heerlijk om hier creatief mee bezig te zijn.
Ik heb sommige kleuren aangepast en de separator aangepast. Ik ben net klaar met week 2 en kan niet wachten snel verder te gaan aan deze fantastische sjaal!

Dit was alles voor nu!

xx Ingrid

 

Continue Reading

In a galaxy far far away!

Dutch below

Princess Leia is here! Together with Yoda the make the cutest couple in the galaxy!
I really love how she turned out and the pattern is available for you to purchase ”here” or as a discount package with Yoda ”here”.
Or simply go to www.etsy.com/shop/inkugurumi.
Both the Dutch and English PDF will be available for you, as always.
Even though I loved creating these SW characters, it’s time for a new fandom!

Now I’m really excited to focus on a new genre and will be working on a free pattern in between the characters.
Next to all this I have finally bought the Scheepjes CAL Hygge Pastel kit, I will keep you guys updated here on my website.
If you’re not familiar with the Scheepjes CAL’s you can click ”here” to visit their Facebook page!

Love, Ingrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prinses Leia is hier! Samen met Yoda maken ze het meest knappe stelletje van de hele Melkweg!
Ik vind dat ze er super schattig uit is komen te zien en het patroon is ”hier” te verkrijgen of klik ”hier” als je een voordeelpakket samen met Yoda wilt.
Of ga naar www.etsy.com/shop/inkugurumi.
Zowel de Nederlandse als Engelse PDF zullen beschikbaar voor je zijn.
Ookal heb ik genoten deze Star Wars figuren, is het tijd voor wat nieuws!

Nu ben ik super enthousiast om aan een nieuw genre te beginnen en zal ik aan een gratis patroon tussendoor werken.
Hiernaast heb ik ook eindelijk het Scheepjes CAL Hygge pakket gekocht in pastel, ik zal jullie up-to-date houden via de website!
Als je hier niet mee bekend bent kun je ”hier” klikken voor hun Facebook pagina.

xx Ingrid

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Always wanted to be unicorn? Now you can with this free pattern!

Dutch below

First we are going to make the flowers. To differ in size I used 2 differen hook sizes and yarn.
I made 5 flowers in total. (Pictures for guidence below)

 1. ch 53, turn.
 2. skip turning ch and hdc 52, ch 1 turn.
 3. ch3, skip 3sc, sc 1. repeat until the end of the row. ch1
 4. Crochet in the in the openings of the ch3.
  We are going to crochet the next pattern in 4 ch3 spaces.
  -1sc, (skip this sc in the first ch3), 1hdc, 2dc, 1hdc, 1sc.
  We are going to crochet the next pattern in 4 ch3 spaces
  -1hdc, 5dc, 1hdc
  We are going to crochet the next pattern in 5 ch3 spaces
  -hdc, 2dc, 2tc, 2dc, 1hdc.Now roll gently roll this up and sew along side the bottom to secure in place.

Leaves, I used 3 in total.

 1. ch14
 2. skip 1ch and crochet the next pattern; 2sc, 2hdc, 2dc, 1tc, 2dc, 2hdc, 1sc, 1sl. Proceed on the other side of the chain;
  2sl, 1hdc, 2dc, 1tc, 2dc, 2hdc, 1sc, 1sl.

Horn.

 1. Magic ring 4sc.
 2. 1sc, 2sc in 1sc, repeat (6)
 3. 6sc
 4. 1sc, 2sc in 1 sc, repeat (9)
 5. 9sc
 6. 9sc
 7. 2sc, 2sc in 1sc, repeat (12)
 8. 12sc
 9. 12sc
 10. 3sc, 2sc in 1sc (15)
 11. 15sc
 12. 15sc
 13. 2sc in 1sc, 14sc (16)
 14. 16sc
 15. 15sc, 2sc in 1sc (17)
 16. 17sc
 17. 17sc
 18. 2sc in 1sc, 16sc (18)
 19. 18sc
 20. 18sc
 21. 8sc, 2sc in 1sc, 9sc (19)
 22. 19sc
 23. 19sc
 24. 2sc in 1sc, 18sc (20)
 25. 20sc
 26. 20sc
  F.O and fill the horn

Bottom of the horn;

 1. Magic ring 6sc.
 2. 2sc in 1sc, repeat (12)
 3. 1sc, 2sc in 1sc (18)
 4. 2sc in 1sc, 8sc, 2sc in 1sc, 9sc (20)
  Now crochet the bottom to the horn. Attach a thread to the bottom of the horn and rotate the thread a the way to the top and fasten.

Ears.

 1. Magic ring 6sc.
 2. 1sc, 2sc in 1sc (9)
 3. 2sc, 2sc in 1sc (12)
 4. 12sc
 5. 3sc, 2 sc in 1sc (15)
 6. 15sc
 7. 15sc
 8. 15sc
 9. 4sc, 2sc in 1sc (18)
 10. 18sc
 11. 18sc
 12. 18sc
 13. 4sc, sc2tog, (15)
 14. 15sc.

Headband

Crochet a ch just as wide as the bottem of your headband. Now hdc through back loops only and crochet a kind of sleeve around the headband. Keep measuring through out. Now arrange your horn, flowers and ears in the way you would like them and sew them to the headband! Be sure to follow me on Facebook for more updates!

ENJOY! ©Inkugurumi, for personal use only. 
    

 


We gaan eerst de bloemen maken, ik heb verschillende groottes bereikt door 2 verschillende haaknaalden en garen te gebruiken.
Ik heb 5 bloemen in totaal gemaakt.

 1. 53 l. keren.
 2. 52hst, 1l, keren
 3. 3l, 3v overslaan, 1v, herhaal tot het einde, 1l.
 4. haak in de openingen van de 3 losse de volgende reeksen.
  4x; 1v (sla deze over in de 1e reeks), 1hst, 2st, 1v.
  4x; 1hst, 5st, 1hst.
  5x 1hst, 2st, 2dst, 2st, 1hst.

Rol de bloemetjes nu rustig op en zet ze aan de onderkant vast met naald en draad.

Blaadjes, Ik heb er 3 in totaal gebruikt.

 1. 14 l
 2. sla de eerste losse over en haak de volgende reeks; 2v, 2hst, 2st, 1dst, 2st, 2hst, 1v, 1hv. Ga nu verder aan de andere kant van de losse ketting;
  2hv, 1hst, 2st, 1dst, 2st, 2hst, 1v, 1hv.

Hoorn.

 1. Magische ring met 4v.
 2. 1v, 2v in 1v. (6)
 3. 6v
 4. 1v, 2v in 1v (9)
 5. 9
 6. 9
 7. 2v, 2v in 1v (12)
 8. 12
 9. 12
 10. 3v, 2v in 1v (15)
 11. 15v
 12. 15v
 13. 2v in 1v, 14v (16)
 14. 16
 15. 15v, 2v in 1v (17)
 16. 17
 17. 17
 18. 2v in 1v, 16v (18)
 19. 18
 20. 18
 21. 8v, 2v in 1v, 9v (19)
 22. 19
 23. 19
 24. 2v in 1v, 18v (20)
 25. 20
 26. 20
  Hecht af en vul de hoorn.

Onderkant van de hoorn

 1. Magische ring met 6v.
 2. 2v in 1v, herhaal (12v)
 3. 1v, 2v in 1v (18)
 4. 2v in 1v, 8v, 2v in 1v, 9v (20)
  Haak nu de onderkant van de horn vast en hecht een draad aan aan de onderkant, draai deze nu strak om de hoorn in een spiraal en zet de draad aan de bovenkant vast.

Oren

 1. Magische ring met 6v.
 2. 1v, 2v in 1v (9)
 3. 2v, 2v in 1v (12)
 4. 12v
 5. 3v, 2v in 1v (15)
 6. 15
 7. 15
 8. 15
 9. 4v, 2v in 1v (18)
 10. 18
 11. 18
 12. 18
 13. 4v, 2vsam (15v)
 14. 15v.

Haarband

Haak een losse ketting net zo breed als de onderkant van je haarband, haak nu rondom de losse ketting met alleen hst door de achterste lussen.
Blijf tussendoor passen en meten.
Arrangeer nu de hoorn, bloemen zoals jij het wilt en naai ze vast aan de haarband!

ENJOY! ©Inkugurumi, alleen voor persoonlijk gebruik.

Continue Reading

Merlin’s Beard! Newt Scamander is here!

Dutch below

The second pattern designed by Sweetypie Design and myself is here!
Both Anouck and I are massive Harry Potter nerds and we are really excited to share Newt with you from ”Fantastic Beasts and where to find them
He is available in my Etsy Shop; just click ”here” or go to www.etsy.com/shop/inkugurumi

He will be available as PDF download in English and Dutch!
We hope you will fall in love with Newt and his suitcase just like we did!

Love Ingrid


Het tweede patroon ontworpen door Sweetypie Design and mijzelf is beschikbaar!
Zowel Anouck en ik zijn beide grote Harry Potter nerds en zijn dan ook super enthousiast om Newt van ”Fantastic Beasts and where to find them” met jullie te delen!
Hij is beschikbaar in mijn Etsy Shop; ”klik hier” of ga naar www.etsy.com/shop/inkugurumi

Hij is beschikbaar in het Engels en Nederlands.
We hopen dat je net zo verliefd zal worden op Newt en zijn koffertje zoals wij dat zijn.

xx Ingrid

Continue Reading

Free pattern/project coming next week!

Dutch below

After constantly working on the new Star Wars pattern (coming next week), my brain needed a little break.
I wanted to make something cute, easy and fun.
Anyone who knows me, knows that ”easy” just isn’t the way I like to do things.

I started a very fun and free crochet/DIY project, that will be posted on my Facebook page and will be available here on the website.
Now, I don’t wanna give the whole idea away at once but it will be a very cute project and very doable for beginners.

A lot is coming here on Inkugurumi next week and I’m super excited!
Keep an eye out on my Facebook page so you won’t miss anything!

Love, Ingrid

Na het constante bezig zijn met mijn nieuwe Star Wars patroon (die volgende week uitkomt), hadden mijn hersenen een kleine break nodig.
Ik wilde iets schattigs, makkelijk en leuks maken.
Iedereen die mij een beetje kent weet dat ”makkelijk” niet echt in mijn woordenboek voorkomt.

Ik ben gestart aan een super leuk en gratis haak/DIY project, dat op zowel mijn Facebook pagina als website zal komen te staan.
Ik wil niet al te veel weggeven, alleen dat het een super schattig project zal worden en ook erg goed te doen is voor beginners.

Er komt veel aan op Inkugurumi volgende week en ik ben super enthousiast!
Zorg ervoor dat je me volgt op mijn Facebook pagina om hier niets van te missen!

xx Ingrid

Continue Reading

SNEAK PEEK, I KNOW.

 

 


Dutch below

Sneak Peek for my new Star Wars pattern!
It will be available in my Etsy shop next week, separately or as discount package including Yoda.
Excited to start working on a new genre after this!

Sweetypie Design is currently working really hard on an amazing pattern as well!
So keep your eye out for that!

Love, Ingrid


Sneak Peek voor mijn nieuwe Star Wars patroon!
Ze zal volgende week te koop zijn in mijn Etsy shop, los en samen in een kortingspakket met Yoda.
Enthousiast om hierna aan een nieuw genre te beginnen!

Sweetypie Design is momenteel heel hard aan het werk om een geweldig patroon af te maken!
Dus hou dat goed in de gaten!

xx Ingrid

Continue Reading